naar inhoud

Vrijetijdskorting

Om iedereen de kans te geven om te kunnen deelnemen aan sportieve, culturele of sociale activiteiten komt het Sociaal Huis tussen bij onder andere de kosten voor toegangsbiljetten voor theater, film en museum, speelpleinen, vakantiekampen, lidmaatschap bibliotheek, tekenacademie, muziekschool, toneelklas, kooklessen, sportclubs, danslessen, lessen bloemschikken…

Het is de bedoeling dat je de lidgelden of toegangskaarten eerst zelf betaalt. Als je vraag voor een vrijetijdskorting wordt goedgekeurd, zal 90% van de kosten worden terugbetaald. De maximale tussenkomst per jaar is €150.

Voor wie

- je bent gedomicilieerd in Diksmuide

- je bezit maximaal één onroerend goed (gebouw) dat je zelf bewoont

EN

- je voldoet aan één van onderstaande voorwaarden:

  • in budgetbeheer zijn

OF

  • in een collectieve schuldenregeling zijn en de toestemming geven om de schuldbemiddelaar in te lichten dat er recht is op een financiële tussenkomst

OF

  • een leefloon genieten

OF

  • een inkomen genieten onder volgende grenzen (bedragen 2016)

Als alleenstaande mag je een maximum inkomen van €1.085 per maand hebben
- Per extra gezinslid ouder dan 14 jaar mag je €542,50 erbij optellen
- Per extra kind jonger dan 14 jaar mag je €325,50 erbij optellen

Hoe aanvragen

De korting kan aangevraagd worden bij het Sociaal Huis door middel van een aanvraagformulier.

Indien de korting wordt toegekend, genieten alle minderjarige kinderen in het gezin eveneens deze tussenkomst. Elke meerderjarige moet afzonderlijk een aanvraag indienen.

Wat meebrengen

  • Een beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling

OF

  • Een attest van de personen die schuldbemiddeling verricht.

OF

  • Inkomstenbewijzen van de voorbije drie maanden