naar inhoud

Orgaandonatie - verklaring wilsuitdrukking

orgaandonatie_campagnebeeld-001 (jpg)

Het gebrek aan organen is de belangrijkste hinderpaal voor transplantaties. Er zijn onvoldoende donors met als gevolg: steeds langere wachtlijsten en helaas patiënten die overlijden.

Orgaandonatie is de eerste stap in de transplantatie. 

 

Voor wie

Iedereen kan persoonlijk een verklaring afleggen over wegneming en transplantatie van organen bij zijn overlijden.

Voorwaarden

Organen kunnen weggenomen worden bij iedere overledene die in België woonachtig is op het moment van overlijden. Een uitdrukkelijke toestemming is niet meer nodig. Dit noemt men stilzwijgende toestemming. Dit betekent dat iedereen, die zich niet vooraf verzet, bereid is organen af te staan na zijn of haar dood.

Hoe aanvragen

Je kunt een verklaring indienen door een formulier voor instemming of weigering van orgaandonatie in te vullen en af te geven in de dienst Bevolking of je gemeenteafdeling.

In de verklaring kun je:

  • uitdrukkelijk verklaren zich donor te stellen (= uitdrukkelijke wilsbeschikking)
  • de verklaring van uitdrukkelijke wilsbeschikking herroepen
  • zich verzetten tegen elke wegneming van organen en weefsels
  • de verklaring van verzet herroepen

De dienst Bevolking registreert je verklaring of herroeping in de bevolkingsregisters. Je krijgt hiervan een ontvangstbewijs.
De dienst Bevolking stuurt je verklaring naar de FOD Volksgezondheid.
Je kunt je beslissing op elk moment herzien.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen

Identiteitskaart

Meer info

Meer informatie over de verklaring van de wilsuitdrukking inzake wegneming en transplantatie van organen en weefsels na overlijden is te vinden op www.beldonor.be

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel.
051 79 30 10
fax
051 51 00 20
e-mail
burgerzaken@diksmuide.be
Vandaag gesloten