naar inhoud

Uittreksel uit het strafregister

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het getuigschrift van goed zedelijk gedrag en kan je bekomen bij de dienst bevolking. Het afleveren van die uittreksels is een taak van het stadsbestuur en wordt bijvoorbeeld gevraagd in het kader van een sollicitatie. Het lokale register wordt permanent bijgewerkt met alle strafrechtelijke veroordelingen en minnelijke schikkingen, opgelopen door de personen woonachtig in Diksmuide.

Er zijn drie soorten “uittreksels uit het strafregister”:

  • Model art. 596.2:  Voor opvoeding of begeleiding van minderjarigen of voor een job waardoor je in contact komt met minderjarigen. Dit kan gaan om een adoptie, een job in het onderwijs, maar ook sommige taken zoals vrijwilliger in een jeugdbeweging
  • Model art. 596.1: wordt afgeleverd aan iedereen die een activiteit wil uitvoeren, waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk zijn vastgesteld. Dit kan een aanvraag voor een wapen- of jachtvergunning zijn, maar ook voor wegtransport van personen en goederen.
  • Model art. 595: Voor alle andere redenen

De belanghebbende is verantwoordelijk voor de opgegeven verklaring van de soort activiteit.

Voorwaarden

Het afhalen van een getuigschrift moet steeds gebeuren door belanghebbende of door een gemachtigde derde en mag nooit rechtstreeks aan het openbaar bestuur, het privé-organisme of de particulier die het voorleggen ervan eisen worden afgegeven (behoudens in uitzonderlijke gevallen voorzien voor de openbare overheden).

Hoe aanvragen

Model 596.2 kan niet onmiddellijk afgeleverd worden aangezien dit eerst door de politie wordt onderzocht. De andere twee modellen kunnen onmiddellijk worden afgeleverd.

Een uittreksel uit het strafregister met veroordelingen wordt nooit opgestuurd.

Kostprijs

 Het uittreksel wordt gratis afgeleverd.

Wat meebrengen

  • De identiteitskaart
  • Een volmacht + kopie van de identiteitskaart van de volmachtgever indien men zelf niet tot de dienst burgerzaken kan komen.

E-loket

  • Strafregister - aanvraag uittreksel

    Formulier

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel.
051 79 30 10
fax
051 51 00 20
e-mail
burgerzaken@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur