naar inhoud

Crematie

Als iemand overlijdt dan kan je deze persoon laten begraven of cremeren. Tijdens je leven kan je deze keuze laten vastleggen in een 'laatste wilsbeschikking'. Hier vind je de informatie rond crematie.

Voorwaarden

De crematie kan ten vroegste 24u na het overlijden gebeuren.

Hoe aanvragen

  • Als de overledene geen laatste wilsbeschikking heeft laten registreren, vraagt de verantwoordelijke voor de begrafenis schriftelijk de crematie aan.
  • Een geneesheer aangesteld door stad Diksmuide moet bevestigen dat het om een natuurlijk overlijden gaat.
  • Bij een verdacht overlijden kan enkel gecremeerd worden na toestemming door de Procureur des Konings.

 

 

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel.
051 79 30 10
fax
051 51 00 20
e-mail
burgerzaken@diksmuide.be
Vandaag gesloten