naar inhoud

Adreswijziging

Verander je van adres (verhuis je) dan moet je daarvan aangifte doen bij de dienst burgerzaken van je nieuwe woonplaats.

Voorwaarden

Op het moment van de aanvraag moet je al werkelijk op het adres verblijven.

De aangifte kan gebeuren door de referentiepersoon of een meerderjarig gezinslid.

Minderjarigen die voor de eerste keer de ouderlijke woonst verlaten, moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd.

Hoe aanvragen

Je doet aangifte bij de dienst burgerzaken binnen de 8 werkdagen na het betrekken van de woning.

De wijkinspecteur van de politie (wijkagent) controleert de aangifte.

Na deze vaststelling krijg je een brief (uitnodiging) van de wijkinspecteur om je op de dienst burgerzaken aan te bieden voor inschrijving in het bevolkingsregister.

De dienst burgerzaken past je adres aan in het bevolkingsregister. Je adres wijzigt ook op de chip van de identiteitskaart : dit gebeurt via het intikken van de PIN-code. (combinatie van 4 cijfers). Ook het adres op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig wordt aangepast.

Kostprijs

gratis

Wat meebrengen

Bij aangifte :
 Identiteitskaart

Na bezoek van de wijkagent :
 alle documenten vermeld op de uitnodiging (van alle leden van het gezin) :
   de identiteitskaart en pincode
   het inschrijvingsbewijs van de voertuigen

  

Meer info

Te verwittigen diensten en instellingen:

  • Postkantoor van het postdistrict
  • Bestuur der postrekeningen
  • De gas-, water – distributie en elektriciteitsmaatschappij
  • Vakbond
  • De bank- kredietinstellingen
  • De verzekeringsmaatschappijen
  • De werkgever

E-loket

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel.
051 79 30 10
fax
051 51 00 20
e-mail
burgerzaken@diksmuide.be
Vandaag gesloten