naar inhoud

Laatste wilsbeschikking

Je kan zelf bepalen wat er met uw lichaam gebeurt na jouw overlijden. Die keuze kan je laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking, een document dat je kan opvragen bij de dienst bevolking in jouw gemeente.

In de laatste wilsbeschikking kan je aangeven

 • of je opteert voor een traditionele begrafenis of een crematie
 • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
 • in welke gemeente jouw laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest)
 • en of je een uitvaartcontract heeft.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Hoe aanvragen

Hoe kan ik een laatste wilsbeschikking laten opstellen?

Je legt een verklaring af bij de dienst bevolking. Deze verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister en je krijgt een ontvangstbewijs mee.

 

Reglement

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Meer info

Hoe kan ik de lijkbezorging bepalen?

 • begraving van het stoffelijk overschot
 • crematie gevolgd door :
  • begraving van de as binnen de begraafplaats
  • uitstrooiing van de as strooiweide van de begraafplaats
  • bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
  • uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee
  • uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgisch territoriale zee
  • bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats

Hoe kan ik het ritueel voor de uitvaartplechtigheid bepalen?

In de laatste wilsbeschikking kan je het ritueel van de plechtigheid laten opnemen:

 • geen ritueel
 • Katholieke godsdienst
 • Protestantse godsdienst
 • Anglicaanse godsdienst
 • Orthodoxe godsdienst
 • Joodse godsdienst
 • Islamitische godsdienst
 • vrijzinnige levensovertuiging
 • neutraal filosofische overtuiging.

Kunnen er nog wijzigingen worden gemaakt eenmaal ik mijn laatste wilsbeschikking heb ingediend?

Het is steeds mogelijk om zelf wijzigingen aan uw laatste wilsbeschikking in te dienen via een nieuwe aanvraag bij de dienst bevolking. Jouw nabestaanden kunnen echter niets veranderen aan de wilsbeschikking en moeten jouw laatste wil nakomen.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel.
051 79 30 10
fax
051 51 00 20
e-mail
burgerzaken@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur