naar inhoud

Een kind erkennen

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en een kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van je kind als jouw partner.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder. Sinds 1 januari 2015 kunnen ook ongehuwde meemoeders (binnen een lesbische relatie) het kind erkennen.

Een erkenning als meemoeder is mogelijk in volgende gevallen:

 • Je bent een gehuwde of ongehuwde meemoeder en je hebt een kind dat geboren is voor 1 januari 2015, dat je nog niet hebt geadopteerd.
 • Je bent meemoeder en je volgt een adoptieprocedure voor het kind van je partner. Je kunt de adoptieprocedure in dat geval stopzetten en het kind erkennen.

Voorwaarden

Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

 • Bij een minderjarig en niet-ontvoogd kind moet de moeder haar toestemming geven.
 • Als het kind ouder is dan 12 jaar moeten de moeder en het kind allebei toestemming geven.
 • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind is alleen de toestemming van het kind vereist.

Hoe aanvragen

Een kind erkennen kan je doen:

 • vóór de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan dit attest afleveren;
 • bij de geboorteaangifte zelf;
 • na de geboorte, zonder tijdslimiet.

Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente gaan om een authentieke akte te laten opmaken.

Waar?

 • in het gemeentehuis van je woonplaats;
 • in het gemeentehuis van de gemeente waar het kind zal geboren worden of geboren is.

Het is ook mogelijk om een kind te laten erkennen via een notariële akte. Voor meer informatie hierover raadpleeg je best een notaris.

Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder of omgekeerd, dan brengt de dienst burgerzaken de echtgenoot of echtgenote op de hoogte van de erkenning.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen

Bij erkenning vóór de geboorte:

 • Identiteitskaarten van beide ouders;
 • Doktersattest met de bevestiging dat de moeder zwanger is van een of meerdere baby's;
 • De vermoedelijke bevallingsdatum.

Bij erkenning na de geboorte:

 • Identiteitskaarten van beide ouders;
 • Een recent afschrift van de geboorteakte van het kind.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel.
051 79 30 10
fax
051 51 00 20
e-mail
burgerzaken@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur & 16 tot 19 uur