naar inhoud

Grafconcessies en concessies voor columbaria

Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria mogelijk.

 

 

Voor wie

Je kan een concessie aanvragen voor:

  • de aanvrager
  • zijn echtgenoot
  • zijn bloed- of aanverwanten
  • en al wie aangeduid is door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen . Een concessieaanvraag mag ook worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.

Voorwaarden

De bevoegde overheid stelt de duur en de voorwaarden voor het toekennen van een concessie vast:

  • De gemeenteraad kan op de gemeentelijke begraafplaatsen concessies verlenen.
  • Voor intergemeentelijke begraafplaatsen is het intergemeentelijke samenwerkingsverband bevoegd.

Hoe aanvragen

Het aanvraagformulier voor concessies kan je verkrijgen bij de dienst burgerzaken.

De concessietermijn start op de datum van begraving van de eerste overledene. De maximale termijn van een concessie is dertig jaar.

Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie plaatst de dienst burgerzaken een bordje bij de grafplaats zelf om het vervallen van de vergunning aan te kondigen. Als de hernieuwing niet tijdig wordt aangevraagd, vervalt de concessie.

 

Reglement

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel.
051 79 30 10
fax
051 51 00 20
e-mail
burgerzaken@diksmuide.be
Vandaag gesloten