naar inhoud

Huwelijk

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, al dan niet van hetzelfde geslacht, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk moet voltrokken worden in het stadhuis of op een andere openbare plaats met neutraal karakter voltrokken worden, indien de gemeenteraad dergelijke plaats heeft aangewezen.

Je kan huwen

 • op alle werkdagen tussen 9 en 11.30 uur en tussen 14 en 16.30 uur
 • op zaterdag tot 14.30 uur

Je kan niet trouwen in Diksmuide op zon-en feestdagen.

 

Voorwaarden

Om in Diksmuide te huwen, moet minstens één van beide partners ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de stad. Niemand mag huwen voor de leeftijd van 18 jaar maar ontheffing van de leeftijdsvereiste is wel mogelijk.

De akte van aangifte kan ten vroegste 6 maanden en ten laatste 15 dagen voor het huwelijk opgemaakt worden. De datum en uur huwelijk kunnen al eerder vastgelegd worden bij de dienst burgerzaken.

Getuigen (niet verplicht): moeten minstens 18 jaar oud zijn en volgende gegevens meedelen- naam en voornamen, geboortedatum, woonplaats, eventuele verwantschap

Kostprijs

Huwelijksceremonie:
- Gratis op woensdag tussen 9u en 11u30.
- 50 euro: ma, di, do en vr - tijdens de werkuren.
- 100 euro:  op zaterdag.

Huwelijksboekje : 50 euro

Afhandeling

De ambtenaar van de burgerlijke stand verbindt de aanstaande echtgenoten in het echt.

Hiervan wordt een huwelijksakte op. Deze akte wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking.

De gehuwden krijgen een trouwboekje, waarin later bijvoorbeeld de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend.

Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

 

Reglement

Er mag geen rijst gegooid worden.

Uitzonderingen

Voor huwelijken met personen van vreemde nationaliteit kan je best eerst langs komen om te zien welke documenten je nodig hebt.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart van de partners
 • als jullie trouwen met een huwelijkscontract, breng een briefje van de notaris mee.

 

Meer info

 

 • Na het huwelijk moeten woonstveranderingen geregeld worden via de dienst bevolking van de nieuwe woonplaats.
 • Een briefje voor de werkgever om de reden van het werkverlet aan te tonen, kan bekomen worden op onze dienst. Voor de naaste familieleden geeft men de naam en voornaam en de graad van verwantschap.
 • Het overhandigen van de ringen kan tijdens de huwelijksplechtigheid gebeuren.
 • Je krijgt tien uittreksels uit de huwelijksakte voor sociale doeleinden.

   

E-loket

 • Huwelijksakte eigen persoon - aanvraag

  Formulier
 • Huwelijksakte van een andere persoon - aanvraag

  Formulier

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel.
051 79 30 10
fax
051 51 00 20
e-mail
burgerzaken@diksmuide.be
Vandaag gesloten