naar inhoud

Begraafplaatsen - aanvraag grondvergunning

De aanvraag voor een grondvergunning (concessie) op het kerkhof dient gericht te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Je kunt alleen tijdelijke vergunningen aanvragen voor maximum dertig jaar. Er is mogelijkheid tot vernieuwing bij het verstrijken van de termijnen, volgens de prijs welke op het ogenblik van de vernieuwing van kracht is.

De oppervlakte per graf wordt bepaald op 2,5 m2. Ieder bijkomend gedeelte wordt gerekend op minimum een halve vierkante meter.

 

Hoe aanvragen

Info aanvraag grondvergunning kerkhof: dienst burgerzaken, burgerzaken@stad.diksmuide.be

Meer info

Praktische regelingen en onderhoud van begraafplaatsen gebeurt door de groendienst

Groen@stad.diksmuide.be,
051 79 31 20

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel.
051 79 30 10
fax
051 51 00 20
e-mail
burgerzaken@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur