naar inhoud
Werken

Verduidelijking omleidingsroutes + extra controles

12 okt
Sinds de start van de werken in de Maria Doolaeghestraat werd er in de Tuinwijk, de Rosemarijnstraat en de IJzerlegerstraat éénrichtingverkeer ingevoerd om het verkeer vlot en veilig te doen verlopen. De politie voert controles uit om de leefbaarheid van de straten te vergroten.

Ook de bussen van De Lijn volgen deze route. Toch rijden er nog veel bestuurders in de tegenovergestelde richting. Daarom voerde de politie extra controles uit. Fietsers mogen in beide rijrichtingen rijden. We schetsen nog even de wijzigingen in de verkeerssituaties voor wie twijfelt.

Rosemarijnstraat-IJzerlegerstraat

De Rosemarijnstraat is tijdelijk eenrichtingverkeer richting IJzerlegerstraat met een parkeerverbod. Ook in de IJzerlegerstraat, waar er sowieso al eenrichtingverkeer is, geldt er aan één kant van de weg parkeerverbod.

 

Tuinwijk

Ook in de Tuinwijk wordt eenrichtingverkeer ingevoerd. Bestuurders kunnen enkel rijden in de richting van de Esenweg. Hier wordt tijdelijk parkeerverbod aan beide kanten van de straat ingesteld, uitgezonderd aan de parkeerhavens.

 

Extra controles op (zwaar) verkeer

Het tijdelijk eenrichtingverkeer kwam er vooral om het verkeer vlotter en veiliger te laten verlopen. De politie zal de controles dan ook blijven uitvoeren. Daarnaast komen er ook controles op zwaar verkeer. In de Pluimstraat, Rijkswachtstraat, Tuinwijk, IJzerlegerstraat, Rosemarijnstraat en de Fuselierstraat komt een tijdelijk tonnageverbod + 3,50 ton, uitgezonderd plaatselijk verkeer en lijnbussen.

 

Wees hoffelijk

We willen vragen aan de bestuurders uit de richting van Woumen om hoffelijk te zijn en bestuurders die willen inslaan van de Woumenweg in de Tuinwijk te laten voorgaan. We merken dat dit punt vaak de aanleiding is voor lange aanschuiftijden in de IJzerlaan.

Nieuwsoverzicht