naar inhoud
Archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek op de Grote Markt

13 sep
In juni 2016 werd ter voorbereiding van de heraanleg van de Grote Markt in Diksmuide een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd door Ruben Willaert bvba, in opdracht van het stadsbestuur. Dit onderzoek bestond uit de aanleg van 3 lange proefsleuven.

De resultaten van dit onderzoek waren verrassend en wierpen een nieuw licht op de ontstaansgeschiedenis en de groei van Diksmuide. Tijdens de eerste helft van de 11de eeuw ontstond een kleine nederzetting, die vrij snel in belang toenam. In deze pre-stedelijke nederzetting is de Vismarkt hoogstwaarschijnlijk als het centrale marktplein te beschouwen. Zowel de vraag naar de precieze omvang van deze handelskern en de vraag of deze al dan niet omwald/versterkt was, bleef lange tijd onbeantwoord. Bij het vooronderzoek op de Grote Markt werd, onder de oudste ophogingspakketten van het marktplein, een zeer brede, gedempte gracht aangetroffen. Het is vrij waarschijnlijk dat het hier gaat om de gracht van de pre-stedelijke nederzetting. Deze gracht sluit D-vormig aan op de laatste meander van de Handzamevaart, vooraleer die in de IJzer uitmondt. De opgave van de gracht is in de 13de eeuw te situeren, wanneer de Grote Markt tot stand komt. 

 

Tijdens fase 2 van het onderzoek wordt, naast een archeologische begeleiding van de graafwerken aan de markt, voorzien in een begeleiding van de rioleringswerken. Bedoeling is om de gracht van de pre-stedelijke nederzetting zo goed mogelijk te lokaliseren en te registreren, dit met een minimum aan hinder voor de geplande werken.

Daarnaast wordt voorzien in een zeer beperkte opgraving op de Grote Markt, ter hoogte van de geplande voorzieningen van de fontein. Deze opgraving is specifiek gericht op het nemen van stalen in functie van natuurwetenschappelijk onderzoek en een fijnere datering van de ophoging van de Grote Markt. Dit onderzoek moet toelaten om de waarnemingen uit het vooronderzoek en het onderzoek dat in het verleden werd uitgevoerd beter te kunnen interpreteren.

Nieuwsoverzicht