naar inhoud
Luchtfoto Heernisse

Bedrijven Heernisse en Kaaskerke gaan meer samenwerken

07 mrt

WVI is gestart met de introductie van bedrijventerreinmanagement (BTM) op de bedrijventerreinen Heernisse en Kaaskerke van de stad Diksmuide. Het doel is om de samenwerking tussen de bedrijven gevestigd op de WVI-bedrijventerreinen te stimuleren en uiteindelijk te verenigen in een bedrijventerreinvereniging.

 

Samen met de stad Diksmuide zal WVI inzetten op de realisatie van volgende acties: duurzaam woon-werkverkeer, de beveiliging van de bedrijventerreinen en het verbeteren van de verkeersveiligheid - voornamelijk rond de schoolomgeving in de Cardijnlaan (VTI).

 

Deze acties kaderen binnen het WVI-koepelproject ‘bedrijventerreinmanagement’. In 2016 lanceerde het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) een nieuwe oproep om interbedrijfssamenwerking in het kader van bedrijventerreinmanagement te ondersteunen. Zo worden de aantrekkelijkheid en duurzaamheid van bedrijventerreinen gestimuleerd, evenals kostenbesparingen en een betere dienstverlening in het economisch leven. De uitstraling van een bedrijventerrein is immers van groot belang voor de bedrijven, werknemers en de nabije omgeving. Kwaliteit is daarbij een sleutelfactor, maar kwaliteit moet ook worden onderhouden. Bedrijventerreinmanagement, het duurzaam beheren van bedrijventerreinen, is hiervoor een instrument waarbij WVI instaat voor de opvolging.

 

Medio 2016 diende WVI samen met de gemeenten Beernem, Diksmuide, Izegem, Lichtervelde, Tielt en Zedelgem een overkoepelend project in met telkens een afzonderlijk actieplan voor de gemeenten. Het koepelproject is één van de 22 ingediende voorstellen dat werd goedgekeurd en loopt van januari 2017 tot en met december 2019.

 

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen ondersteunt dit project voor 75 %. De resterende 25 % wordt verdeeld onder WVI en de deelnemende gemeenten. In totaal gaat het over een bedrag van 90.000 euro, waarvan 60.000 euro wordt gesubsidieerd door VLAIO en 12.000 euro door WVI. De deelnemende gemeenten betalen elk 1.000 euro per jaar.

 

 

i

WVI

Baron Ruzettelaan 35

8310 Brugge

wvi@wvi.be

www.wvi.be

Nieuwsoverzicht